De opleiding

Wanneer u als personenvervoerder aan de slag wilt, is het belangrijk dat u in het bezit bent van een taxipas. Als erkende opleider biedt TOP Support Nederland scholing aan om het CCV Chauffeurs-diploma taxi te behalen. Deze praktijkgerichte opleiding is hét vertrekpunt voor een baan als personenvervoerder en sluit naadloos aan op de door de CBR vastgestelde eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de vaardigheden en kennis die chauffeurs nodig hebben om hun vak uit te oefenen. Nadat u in het bezit bent van het diploma, helpen wij u bij het aanvragen van de taxipas.

Kenmerkend voor onze scholing:

  • Gekwalificeerde docenten (TX geregistreerd)
  • Examens in samenwerking met het CBR
  • Persoonlijke aandacht en begeleiding
  • Op diverse locaties in het land
  • Praktijkgerichte opleiding 

Het opleidingsprogramma bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte welke beide met een examen worden afgesloten. De scholing wordt het gehele jaar door op diverse plaatsen in Nederland gegeven en duurt circa 2,5 - 3 maanden. 

In bepaalde gevallen kunt u als deelnemer in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding: 

  • U ontvangt een WIA, WGA, WAO, Wajong, Ziektewet of WWB (bijstand) uitkering ontvangt of u neemt deel aan een 2e spoor traject. U kunt de mogelijkheden overleggen bij uw contacptersoon van het UWV, de gemeente, uw arbeidscoach of uw (oud-)werkgever. 

In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven wat uw huidige siuatie is en met welke organisatie u te maken heeft. Wij nemen dan contact met u op en kijken samen met u naar de mogelijkheden. Klik daarvoor op de knop hieronder.

Voor meer informatie over de opleiding en de trajectkosten verwijzen we u graag door naar het keuzemenu.