Vergoedingen

In bepaalde gevallen kunt u als deelnemer in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding: 

  • U ontvangt een WIA, WGA, WAO, Wajong, Ziektewet of WWB (bijstand) uitkering ontvangt of u neemt deel aan een 2e spoor traject. U kunt de mogelijkheden overleggen bij uw contacptersoon van het UWV, de gemeente, uw arbeidscoach of uw (oud-)werkgever.