Aanvragen van de taxipas

Wanneer u geslaagd bent voor zowel het theorie- als praktijkexamen, helpt TOP Support Nederland u bij het aanvragen van de taxipas bij het KIWA. 

Om de taxipas aan te kunnen vragen, dient u een VOG en medische verklaring te kunnen overhandigen. Wij zorgen er tijdens de opleiding voor dat u tijdig de nodige documentatie ontangt en geven precies aan wat er wanneer van u verwacht wordt.

De chauffeurskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en kan daarna (o.v.b. een goede gezondheid) verlengd worden.