Scholingskosten

De kosten voor een volledig opleidingstraject met bemiddeling bestaat uit:

  • Theorielessen
  • Praktijklessen
  • Lesmateriaal en gebruik lesauto
  • Regulier theorie- en praktijkexamen bij het CBR 
  • Kosten voor het aanvragen van de VOG, de medische keuring en de taxipas
  • Bemiddeling naar een baan (keuze uit intentie- en garantie traject) 

TOP Support Nederland biedt twee trajecten: 

  • Scholingstraject met baangarantie. Binnen 8 weken nadat de taxipas in het bezit is, bemiddelt TOP Support Nederland de deelnemer naar een baan binnen het personenvervoer (in zijn of haar regio). Dit betekent een garantie op een arbeidscontract van 6 maanden voor minimaal 15 uur per week. De kandidaat dient in principe open te staan voor alle aangeboden functies en draagt een acceptatie-verplichting. Vraagt u voor de kosten een voorstel op bij TOP Support Nederland. 

  • Scholingstraject met baanintentie. € 1282,10 excl. btw (is incl. klassikale les, examens, medische keuring, aanvraag VOG en aanvraag chauffeurskaart). Nadat de kandidaat in het bezit is van de taxipas, helpt TOP Support Nederland bij het vinden van een baan binnen het personenvervoer. De bemiddelingstermijn is niet gebonden aan een specifieke periode. De kandidaat heeft de keuze om een functie te accepteren of deze af te slaan.